Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for bruk:

1. Disse vilkår og betingelser omhandler bruk av dette nettstedet og salg av produkter gjennom nettstedet. Ved bruk av dette nettstedet aksepterer du disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke aksepterer vilkårene og betingelsene, må du avstå bruk av nettstedet. 2. Disse vilkår og betingelser må sees i sammenheng med andre gjeldende vilkår og betingelser for bruk av dette nettstedet.

Terminologi:

1. I disse vilkårene og betingelsene refererer uttrykkene “vi”, “oss” og “vår” til SEENOR AS som forhandler av https://www.panto.online.

Endringer av vilkår og betingelser:

1. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkår og betingelser. Endringer vil iverksettes umiddelbart etter varsling på dette nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet etter varsel om endringer medfører at du aksepterer og er bundet av endringene i vilkårene og betingelsene.

Prosedyre for bestilling og levering:

1. Du kan kjøpe produkter som er beskrevet på denne nettsiden for den oppsatte prisen. Din bestilling fra dette nettstedet må inneholde navnet ditt, epostadresse, betalingsmåte og annen nødvendig informasjon som er beskrevet. Leveringadresse kan i utgangspunktet være hvilket som helst land i hele verden. Nasjonale avgifter og toll etc. betales av kunden.

2. Du må gi oss opplysninger fra en relativt ny synstest (brilleseddel) som skal knyttes til din bestilling The prescription you provide must be given to you by a registered optometrist following a sight test by them. Brilleseddelen må være av nyere dato.

3. Vi stoler på at opplysningene du har oppgitt fra din brilleseddel samsvarer med brilleglassene

4. Hvis du er usikker på noe i forbindelse med synstesten eller brilleseddelen din, må du ta kontakt med din optiker før du bestiller.

5. Hvis ingenting annet er oppgitt vil vi ta utgangspunkt i et gjennomsnittsmål på PD (pupilldistanse)for å fullføre din bestilling. Dette PDmålet er utarbeidet av kvalifiserte optikere. Ved å akseptere disse vilkårene og betingelsene, med mindre du oppgir noe annet ved bestilling, sier du deg enig i at vi bruker et PD mål på 65 mm på progressive og enstyrke avstandsbriller, og PD 62mm for enstyrke lesebriller. Vi anbefaler at du oppsøker din optiker og får målt din PD slik at du kan oppgi dette målet til oss ved bestilling.

6. Produktet er solgt på den betingelse at det ikke videreselges.

7. Du vil få en ordrebekreftelse innen sju dager etter vi har mottatt bestillingen Vi krever full betaling for produkt og levering for å utføre din bestilling. Du kan ikke kansellere en bestilling når den er sendt, selv om din ordre ikke er bekreftet enda.

8. Vi kan ikke avkreves en forklaring på hvorfor du ikke har fått en ordrebekreftelse. Dersom vi av en eller annen grunn ikke godkjenner din bestilling, er ingen av partene ansvarlige overfor den andre som følge av dette. Dersom vi ikke har gitt deg en ordrebekreftelse innen syv dager vil bestillingen din bli avvist.

9. Vi tar forbehold om tilgjengelighet på produktene som er annonsert på dette nettstedet. Frakt og levering av produktet til deg vil bli utført slik det er beskrevet på nettstedet. https://www.panto.online vil gjøre sitt beste for å levere produktet innen 21 dager etter bekreftelse på bestillingen.

10. Din bestilling effektueres etter betaling er mottatt. Risiko for tap eller skade på produktet er kundens risiko. Hvis du ikke mottar bestilte produkter bestilt innen 21 dager, må du varsle oss skriftlig innen 30 dager etter bestillingsdato. Etter dette vil det ikke være mulig å fremsette krav om erstatning for tapt eller skadet produkt.

11. Hvis du ikke godtar leveransen av andre grunner enn på grunn av den oppståtte feilen, forbeholder vi oss retten til å ta betalt for eventuelle tilleggskostnader vi pådrar oss for levering (for eksempel frakt, forsikring osv.), samt andre kostnader som vi måtte ha.

12. Forsikre deg om at produktet er uten feil eller skade ved ankomst. Dersom produktet er tapt eller skadet eller ikke samsvarer med din bestilling, har vi ingen erstatningsansvar med mindre du underretter oss skriftlig innen 10 virkedager etter levering. Ikke ta produktet i bruk og ta kontakt med oss snarest.

13. Betaling må effektueres på samme måte som beskrevet på nettstedet. Prisen inkluderer produktet samt toll. Moms og fraktkostnader er ikke inkludert.

14. Varene tilbys kun til personer som kan inngå juridisk bindende kontrakter. Kansellering:

1. Du samtykker i at til tross for våre forholdsregler, kan produktene være oppført med feil pris eller med feil informasjon på grunn av trykkfeil. Under disse omstendighetene forbeholder vi oss retten til å oppheve kjøpet, uansett om bestillingen din er bekreftet og at kredittkortet ditt er belastet. Vi forbeholder oss denne retten til produktet er levert til deg. Hvis en avbestilling av denne typen oppstår etter at kredittkortet ditt er belastet, vil vi umiddelbart gi en kreditt til kredittkortkontoen din.

2. Vi forbeholder oss retten til å ikke bekrefte ordrer hvis: • Vi ikke har tilgang på produktet • vi ikke kan levere til ditt hjemsted • Du har tidligere gjort krav på manglende levering av produkter • eller for hvilken som helst annen grunn.

Vi fraskriver oss ansvaret for:

1. Vi fraskriver oss ansvaret for tap og skader uansett årsak (inkludert uaktsomhet) som du direkte eller indirekte kan påføres i forbindelse med din bruk av denne nettsiden eller en koblet nettside.Vi tar heller ikke ansvar for tap som forårsakes av bruk eller informasjon som finnes på eller nås via denne nettsiden.

2. I den grad loven tillater det, utelukkes enhver betingelse eller garanti som ellers ville være underforstått i disse vilkårene. Når lovgivningen innebærer noen betingelse eller garanti, og at lovgivningen forbyr oss å utelukke eller endre anvendelsen av, eller vårt ansvar, under en slik betingelse eller garanti, vil denne betingelsen eller garantien anses som inkludert. Men vårt ansvar vil bli begrenset av brudd på den betingelsen eller garantien til ett eller flere av følgende:

(a) hvis skaden gjelder produktet

(i) erstatning av varene eller levering av tilsvarende varer,

(ii) reparasjon av produktet

(iii) Betaling av kostnaden ved å erstatte varene eller å anskaffe tilsvarende varer eller

(iv) betalingen av kostnaden ved å få varene reparert; og

(b) if the skaden kan relateres til våre tjenester

(i) levering av våre tjenester, eller

(ii) Levering av tjenestene igjen, eller 3. Med unntak av ansvar for personskade (herunder sykdom og død), og med unntak av det som er angitt i disse vilkårene, aksepterer vi ikke ansvar for deg med tanke på tap eller skade (inkludert indirekte, spesielle eller følgeskader tap eller skade) som kan oppstå eller pådras av deg eller som kan oppstå direkte eller indirekte med hensyn til varer eller tjenester som leveres i henhold til en ordre på denne nettsiden eller i forbindelse med feil eller forsømmelser fra vår side for å overholde våre forpliktelser som angitt i disse vilkårene.

Unntak ved ansvarsfraskrivelse:

1. Denne ansvarsfraskrivelsen som er fastsatt i disse vilkårene, forsøker ikke eller påstår å utelukke ansvar som oppstår i henhold til vedtekt om og i den utstrekning slikt ansvar ikke kan utelukkes lovlig. Specific Warnings:

1. Du må sørge for at din tilgang til denne nettsiden ikke er ulovlig eller forbudt etter lov som gjelder for deg.

2. Du må ta dine egne forholdsregler for å sikre at prosessen du bruker for å få tilgang til denne nettsiden, ikke utsettes for risiko for virus, skadelig datakode eller andre former for forstyrrelser som kan skade ditt eget datasystem. For å fjerne tvil, tar vi ikke ansvar for eventuelle forstyrrelser eller skader på ditt eget datasystem som oppstår i forbindelse med din bruk av denne nettsiden eller en koblet nettside.

3. Selv om vi ikke har grunn til å tro at informasjonen på dette nettstedet er unøyaktig, garanterer vi ikke nøyaktigheten, tilstrekkigheten eller fullstendigheten av slik informasjon, og vi forplikter oss heller ikke til å holde denne nettsiden oppdatert. Vi aksepterer ikke ansvaret for tap eller skade som følge av at du er avhengig av nøyaktigheten eller oppdatering av informasjonen som finnes på denne nettsiden.

4. Ansvar for innholdet av annonser som vises på denne nettsiden (inkludert hyperkoblinger til annonsørens egne nettsteder) hviler utelukkende hos annonsørene. Plasseringen av slike annonser utgjør ikke en anbefaling eller påtegning fra annonsørens produkter, og hver annonsør er alene ansvarlig for eventuelle representasjoner i forbindelse med annonsen.

5. Vi garanterer ikke at varer som er kjøpt fra oss via denne nettsiden, oppfyller dine krav.

6. produktene er til salgs og kan leveres på et globalt marked.

7. Du anerkjenner at til tross for alle rimelige forholdsregler fra vår side er det fare for uautorisert tilgang til eller endring av overføringer eller data eller informasjon som finnes på ditt datasystem eller på denne nettsiden. Vi aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle tap som kan vedvare som følge av slik aktivitet.

8. Det er forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) for ethvert ulovlig formål (b) å be andre om å utføre eller delta i eventuelle ulovlige handlinger c) å bryte med internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige bestemmelser, regler, lover eller lokale forordninger; d) å krenke eller bryte våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter (åndsverksloven) e) å sjikanere, misbruke, fornærme, skade, skremme eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemning (f) å sende falsk eller villedende informasjon (g) å laste opp eller overføre virus eller annen form for ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av nettstedet eller av en relatert nettside, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore personopplysninger fra andre (i) å spamme, phishe, pharme, pretexte, spider, crawl, eller scrape; (j) for ethvert uanstendig eller umoralsk formål eller (k) å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til nettstedet eller relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å si opp bruken av Tjenesten eller andre relaterte nettsider for å krenke noen av de forbudte brukerne.

Opphavsrett:

1. Opphavsrett på dette nettstedet (inkludert tekst, grafikk, logoer, ikoner, lydopptak og programvare) eies eller lisensieres av oss. Annet enn i henhold til betingelsene som er foreskrevet i EU-lovgivningen om samtykke og lignende lovgivning som gjelder på din plassering, og med unntak av uttrykkelig godkjent av disse vilkårene, kan du ikke i noen form eller på noen måte: • tilpasse, reprodusere, lagre, distribuere, skrive ut, vise, utføre, publisere eller lage avledede verk fra hvilken som helst del av dette nettstedet; eller • kommersialisere informasjon, produkter eller tjenester hentet fra hvilken som helst del av denne nettsiden; uten vår skriftlige tillatelse.

Varemerker:

1. Unntatt der annet er angitt, er et ord eller en enhet som er vedlagt symbolet ™ eller ® et registrert varemerke 2. Hvis du bruker noen av våre varemerker i forbindelse med våre aktiviteter, produkter eller tjenester, må du inkludere en erklæring som tilordner varemerket til oss. Du kan ikke bruke noen av våre varemerker: • i eller som hele eller deler av dine egne varemerker; • i forbindelse med aktiviteter, produkter eller tjenester som ikke er våre; • på en måte som kan være forvirrende, misvisende eller villedende • På en måte som forringer oss eller vår informasjon, produkter eller tjenester (inkludert denne nettsiden). • All informasjon, produkter, tjenester, tekst, grafikk, logoer, knappikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger, datasamlinger, programvare og annet innhold som finnes på eller brukes på nettstedet, er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Alle rettigheter reservert.

Begrenset bruk:

1. Med mindre vi er enige på annen måte skriftlig, får du kun tilgang til dette nettstedet for personlig bruk. Du er autorisert til å skrive ut en kopi av informasjonen på denne nettsiden for personlig bruk, med mindre slik utskrift er uttrykkelig forbudt. Uten å begrense det foregående, kan du ikke uten vår skriftlig tillatelse selge informasjon hentet fra denne nettsiden.

Tilknyttede nettsteder:

1. Denne nettsiden kan inneholde lenker til andre nettsteder (“koblede nettsteder”). Disse koblingene er kun gitt for enkelhets skyld og kan ikke forbli aktuelle eller vedlikeholdes. Vi er ikke ansvarlige for innholds- eller personvernspraksis knyttet til koblede nettsteder. 2. Våre koblinger med tilknyttede nettsteder bør ikke tolkes som en godkjenning, godkjennelse eller anbefaling fra eierne eller operatørene av de tilknyttede nettstedene, eller av informasjon, grafikk, materialer, produkter eller tjenester som henvises til eller finnes på de tilknyttede nettstedene, med mindre og i den grad det motsatte er fastsatt.

Personvernregler

1. We undertake to comply with the terms of our privacy policy posted on our website.

How do we handle emails:

1. We will retain the content of the email you send us if we believe we meet the legal requirement to make it possible for your Email Content to be monitored by us for troubleshooting or maintenance, or if there is any suspicion of any misuse of e-mail.

Safety information:

1. Unfortunately, no data transfer over the Internet can be guaranteed as completely secure. Although we try to protect such information, we do not guarantee and can not guarantee the security of all information you send to us. Consequently, information that you send to us is transferred at your own risk. Nevertheless, when we receive your information, we take our precautions to ensure that your information is as secure as possible with us.

Access denied:

Access to this site may be denied at any time by us without notice. Our reservations about liability may nevertheless lift such a rejection.

Applicable law:

1. These terms are governed by applicable laws. You agree to comply with applicable law

Generally:

1. We do not take responsibility for any breach of these terms and conditions where the error is due to circumstances beyond our control. 2. If we waive any rights that are available to us under these Terms on one occasion, this does not mean that these rights are automatically waived on another occasion. 3. If any of these Terms is invalid, unenforceable or unlawful for any reason, the remaining Terms shall continue in full force and effect.

Use of the website:

By using this website, you confirm that you have read, understood and accept the above terms of use. www.https://www.panto.online

Mini Cart 0

Your cart is empty.